Maulid Diba'

Al Hadisus Tsaniy

Hadits kedua, dari ‘Atha bin Yasar dari Ka’ab Al-Akhbar, ia berkata, “Ayahku telah mengajarkan kepadaku kitab Taurat hingga tamat, kecuali satu lembar yang tidak diajarkan dan justru dimasukkannya ke dalam peti…” “Maka ketika ayahku meninggal, aku membuka peti itu, ternyata lembar tersebut bertuliskan; Seorang nabi akan muncul di akhir zaman, tempat kelahirannya di Makkah, hijrahnya […]

Maulid Diba'

Al Haditsul Awwal

Hadits pertama, dari seseorang yang ilmunya seluas samudera, bertutur denga nbahasa Al-Quran dan salah seorang ulama terkenal pada masanya, yakni Sayyiduna Abdullah bin Abbas ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda, “Sesungguhnya ada seorang Quraisy, yang ketika itu masih berwujud cahaya (nur) di hadapan Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahaagung, dua ribu tahun sebelumpenciptaan Nabi Adam as., […]

Maulid Diba'

Awwalu ma nastaftihu

Pertama-tama, kami memulai Maulid ini dengan mengemukakan dua hadits yang dating dari nabi yang agung derajatnya, mulia nasabnya, serta lurus perjalanan hidupnya. Allah, Dzat Yang tak pernah terlepas dari sifat Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, berfirman mengenai hak beliau, “Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bershalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah untuk beliau […]

Maulid Diba'

Fasubhanama Khosshohu

Maka Mahasucilah Allah, yang telah mengkhususkan Nabi Muhammad saw. dengan pangkat dan martabat yang mulia. Aku menyanjungkan pujian kepada-Nya, atas segala nikmat yang dianugerahkan-Nya. Dan aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, lagi tiada sekutu baginya, Penguasa timur dan barat. Dan aku bersaksi, sesungguhnya junjungan kami Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan […]

Maulid Diba'

Sholatullahimaa lahat kawakib

Selama cahaya bintang gemintang masih gemerlap, semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, sang pengendara unta terbaik. Pengiring unta berdendang menyebut nama sang kekasih, sementara untanya dengan gembira mengangguk-anggukkan kepala mengikuti irama penunggangnya. Tidakkah engkau melihat sang unta? Ayunan langkahnya semakin cepat, seiring linangan air matanya yang semakin deras, bagai arak-arakan mega. Semakin condong […]

Maulid Diba'

Tsumma Arudduhu

Kemudian Aku mengembalikannya dari ‘Arsy, sebelum dingin alas tidurnya, dan ia benar-benar telah memperoleh semua yang diharapkannya.” Maka ketika Tanah Suci Makkah telah dimuliakan karena kemuliaan beliau, sang pembaharu, terbentanglah keleluasaan menuju Makkah bagi jiwa-jiwa yang mencintainya, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendara.